ျမန္မာ့ထိပ္တန္းေစ်းကြက္

ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္လဲ

အသံုးၿပဳသူ Customers မ်ားသို႕အာမခံခ်က္
Customers မ်ားလိုအပ္ေနေသာ အေရးၾကီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးေနတဲ့ ရင္းႏွီးပ်ဴငွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။
အသံုးၿပဳရလြယ္ကူၿခင္း
ေၾကာ္ၿငာမ်ားကိုဖန္တီးလိုက္ပါ။ ေၾကာ္ၿငာဖန္တီးခ ၁၀၀% အခမဲ့ပါ။ ေၾကာ္ၿငာတင္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုလည္းကူညီသြားမွာပါ။
ကုိယ္ပိုင္အခမဲ့ Website တစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါ
ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား ကုမၸဏီWebsite သို႕ ေရာက္ရွိေစၿခင္းအားၿဖင့္ လူၾကီးမင္းရဲ႕လုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးပါရေစ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘာလုပ္လဲ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အႀကီးမားဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ကားမ်ား၊အိမ္ၿခံေျမမ်ား လက္ရွိေပါက္ေဈးမ်ား၊ ေခတ္ႏွင့္တေျပးညီ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ၄င္းတို႕၏လစာမ်ား စသည္တို႔ ျဖင့္အေကာင္းဆံုးေသာ တန္ဖိုးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံၫႊန္းႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ထားသည့္ Digital Network ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ပန္းတိုင္
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကားမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေရာင္းၿခင္း ငွားၿခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တစ္စုတစည္းတဲ့ရွာႏိုင္မည့္ အႀကီးဆံုး အြန္လိုင္းေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေဒသမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္း တိုယိုတာ၊ ဟြန္ဒါ၊ နစ္ဆန္း၊ မစ္ဆူဘီရွီ၊ ဆူဇူကီး၊ ဒိုင္အက္ဆု၊ မက္ဇ္ဒါ၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ မာစီဒီး၊ ေဖာ့ဒ္၊ အစ္ဆူဇီး၊ ေဗာက္စဝယ္လ္၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဳ၊ ေအာ္ဒီ၊ ဂ်ာဂြာ၊ ကားဝယ္ရန္၊ ကားေရာင္းရန္၊ ေရာင္းရန္ကား၊ ကားေဈးႏႈန္း၊ ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား။ ျမန္မာျပည္မွ အိမ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ ကြန္ဒိုမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ အိမ္၊ ရန္ကုန္မွ အိမ္၊ ျမန္မာျပည္မွ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေရာင္းရန္ လုပ္ငန္းသံုး ၿခံေျမမ်ား၊ ငွားရန္ အိမ္မ်ား၊ ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား၊ အိမ္ရွာေဖြျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ ရွာေဖြျခင္း၊ ျမန္မာ အိမ္ၿခံေျမမ်ား၊ အိပ္ခန္းမ်ား၊ ဇိမ္ခံ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား၊ အိမ္ေရာင္းရန္၊ အိမ္ငွားရန္၊ ကြန္ဒိုေရာင္းရန္၊ ကြန္ဒိုငွားရန္၊ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္၊ တိုက္ခန္းငွားရန္ စသည့္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း/၀ယ္/ငွားျခင္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ (သို႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ Marketing ၊ Engineering ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ၊ ကြန္ျပဴတာ ေဆာ့ဝဲလ္၊ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စာရင္း၊ စီမံေရးရာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေဟာ္တယ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘာသာျပန္၊ ခရီးသြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ NGO ၊ တယ္လီေနာ အလုပ္မ်ား၊ ေအာ္ရီဒူးအလုပ္မ်ား၊ စသည္ၿဖင့္ သင့္အိမ္မက္ထဲမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အလုပ္ကို လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

စာရင္း
2,102
အြန္လိုင္းရွိေၾကာ္ျငာအေရအတြက္
ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္
လူၾကီးမင္းတို႕ဆီမွ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

လိပ္စာ
အမွတ္(၁၁) / ၇ လႊာ, စမ္းေခ်ာင္းလမ္း
စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္
ဖုန္း
01-1223145
အီးေမးလ္
info@MMOne.com.mm
Get In Touch
Follow us on Facebook
Send us a message